Zwrot konieczny w przypadku odmowy wydania wizy lub choroby lub śmierci pasażera