Zwrot "niezwrotnych" biletów lotniczych

Kwota do zwrotu przy rezygnacji z przelotu obliczana jest na podstawie zasad zastosowania taryf, sporządzonych przez linie lotnicze.

W zasadach podane jest, w jaki sposób dokonywane jest rozliczenie dobrowolnej rezygnacji z przelotu, a także przypadki, w których dopuszcza się przymusowy pełen zwrot.

Jeśli w zasadach wskazane jest "TICKET IS NON-REFUNDABLE", to znaczy to, że przy dobrowolnej odmowie przelotu lub przy rezygnacji w określonym czasie wartość taryfy w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi (na przykład po wylocie lub w przypadku niestawienia się na lot), а do zwrotu wyliczana jest część zwracanych opłat.

Proszę zwrócić uwagę na to, że oprócz możliwych kar linii lotniczych, mamy prawo pobrać dodatkową opłatę serwisową za usługę dokonania wymiany/zwrotu biletu w wysokości, stanowiącej równowartość 70/40 złotych za bilet dla pasażerów, wchodzących na naszą stronę bezpośrednio, i 150/100 złotych – dla pasażerów, którzy weszli na naszą stronę z meta wyszukiwarki biletów lotniczych.

Z zasady można dokonać zwrotu nawet tych biletów lotniczych, które według zasad zastosowania taryf są niezwrotne, w przypadku:

- śmierci pasażera lub bliskiego członka rodziny;

- hospitalizacji pasażera;

- nieotrzymania wizy na podróż.

Jeśli podałeś jedną z tych sytuacji, proszę powiadomić o tym dział wsparcia OneTwoTrip, przysyłając dokumenty potwierdzające. Po tym specjaliści naszego serwisu skierują zapytanie do linii lotniczych w celu uzyskania autoryzacji na pełen zwrot wartości biletu.

Proszę zwrócić swoją uwagę na to, że linie lotnicze czekają na państwa na swoich lotach, i jeśli powiadamiasz o tym, że nie chcesz korzystać z ich usług w zakresie przelotu później niż na 24 godziny do wylotu, przy zwrocie biletów mogą być pobierane kary dodatkowe.

Także w przypadku niestawienia się (spóźnienia) na lot linie lotnicze mogą pobierać dodatkowe kary przy zwrocie biletów i stosować ograniczenia co do dokonania ich wymiany.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak złożyć zapytanie o zwrot na stronie OneTwoTrip.com, proszę zapoznać się z artykułem "Proces zwrotu biletów lotniczych".

Zgodnie z zasadami zastosowania taryf niektórych linii lotniczych możesz dokonać zwrotu biletu lotniczego lub jego wymiany w ciągu 1 roku od chwili zakupu.

Ważne! W przypadku, jeśli nie możesz polecieć w zaplanowanych dniach i chcesz dokonać zwrotu, zalecamy anulować miejsca przed wylotem.