Zasady zastosowania taryf i kary

Dlaczego zasady zastosowania taryf są przedstawione w języku angielskim?

W systemach rezerwacji zasady przedstawione są w formie tekstowej w języku angielskim, zajmują od 2 dо 10 stron i zawierają dużą ilość specjalistycznych terminów. W chwili obecnej linie lotnicze nie mają jednolitego standardu przedstawiania zasad zastosowania taryf. 

W jakiej postaci zasady są przedstawione na stronie OneTwoTrip.com?

Zasady zastosowania taryf są sporządzane przez linie lotnicze i przedstawione na OneTwoTrip.com w takiej postaci, w jakiej zamieściła je w systemie rezerwacji sama linia lotnicza.

Co jest najważniejsze w zasadach zastosowania taryf?

Według naszych statystyk około 5% klientów zwraca bilety lotnicze lub wnosi do nich zmiany. Zasady zastosowania taryf określają kary przy zwrocie biletu lotniczego, a także jego zamianie na inny dzień wylotu lub inny lot.

W zasadach zawarte są wszystkie ograniczenia i warunki zwrotu lub wymiany (terminy, możliwe kary i dopłaty). Dość często tanie bilety są bezzwrotne, dlatego przy zamówieniu zawsze należy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem zasad zastosowania taryf, aby zabezpieczyć się przed możliwymi trudnościami.

I tak, na przykład, należy wiedzieć, że w przypadku niestawienia się pasażera na pierwszy segment lotu pozostałe segmenty będą anulowane. Przy tym pasażer może zażądać zwrotu biletu lotniczego zgodnie z warunkami taryfy w rozdziale No Show, tj. niestawienia się na lot.

Jakie jeszcze informacje zawarte są w zasadach zastosowania taryf?

Zasady zastosowania taryf określają warunki sprzedaży i korzystania z biletu lotniczego przez pasażera i zawierają następujące punkty: 

- Warunki ogólne:

 • Wybór miejsca w kabinie samolotu;
 • Otwarcie daty wylotu/przylotu;
 • Minimalne i maksymalne terminy znalezienia się w punkcie przeznaczenia;
 • Postoje w punkcie przesiadkowym dla pasażerów tranzytowych; 
 • Podwyższenie klasy obsługi przy odprawie;
 • Kombinacja taryf.

- Kary przy zwrocie biletu lotniczego:

 • Zwrot biletu za więcej niż 24 godziny do zaplanowanego wylotu;
 • Zwrot biletu za mniej niż 24 godziny do zaplanowanego wylotu;
 • Zwrot biletu po wylocie lotu (warunki anulowania miejsc, warunki przy No Show i in.).

- Wartość wprowadzenia zmian w wystawionym przewozie:

 • Zmiana warunków przelotu (pod warunkiem posiadania miejsc według opłaconej taryfy);
 • Zmiana warunków przelotu przy niestawieniu się na lot.

- Zniżki dla dzieci 
- Normy bezpłatnego przewozu bagażu

Gdzie można przejrzeć zasady zastosowania taryf dla wybranego przelotu?

Zasady zastosowania wybranej taryfy dostępne są do zapoznania się na stronie rezerwacji wybranego wariantu przelotu, na stronie dokonywania zamówienia na etapie zakupu biletu lotniczego, a także w profilu kupującego po dokonaniu zamówienia.

Wzór strony rezerwacji:

 Wzór strony dokonywania zamówienia:

Wzór strony profilu zamówienia: