Zasady wypełniania danych o pasażerach

Jak prawidłowo podać nazwisko i imię pasażera przy rezerwacji?

Jeśli kupujesz bilet lotniczy na paszport zagraniczny, wprowadź imię i nazwisko tak, jak wskazano w twoim dokumencie (literami alfabetu łacińskiego).

Popełniłem błąd w napisaniu imienia i nazwiska, co robić?

W większości przypadków przy napisaniu imienia i nazwiska możesz dopuścić się nie więcej niż 3 błędów, pod warunkiem, że nie zmieniają one brzmienia i sensu. Jeśli błędów jest więcej niż 3 (na przykład 4 i więcej), to możesz  mieć problemy z rejestracją i odprawieniem się na lot.

W każdym przypadku, jeśli dopuściłeś się błędu przy wprowadzaniu danych, zalecamy ci skontaktowanie się z działem wsparcia, aby skorygować informacje w rezerwacji (usługa może być płatną).

Ważne!

  • W związku ze specyfiką wprowadzania danych do systemu rezerwacji wszystkie odstępy i myślniki w imieniu, nazwisku lub numerze dokumentu są usuwane przez system automatycznie. Dlatego, jeśli masz podwójne imię lub nazwisko, i w paszporcie są one zapisane jako Jankowska-Cieślak Anna Maria, to w systemie rezerwacji ta informacja nabierze następują formę: JankowskaCieslak Таkże informacja będzie odzwierciedlona w twoim potwierdzeniu dla klienta. To nie jest błąd.
  • Maksymalna sumaryczna ilość znaków w polu imienia i nazwiska - 55 znaków.
  • Jeśli twoje dziecko nie posiada paszportu zagranicznego i jest ono wpisane do twojego paszportu zagranicznego, to przy wystawianiu biletu lotniczego na dziecko należy wskazać twój paszport zagraniczny.