Częściowe wykorzystanie biletu

 

Istnieje możliwość częściowego wykorzystania biletu lotniczego, jeśli przeszedłeś odprawę na pierwszy odcinek trasy. W przeciwnym wypadku, w przypadku twojego niestawienia się na jeden z segmentów przelotu, linie lotnicze mają prawo do anulowania wszystkich następnych w związku z naruszeniem trybu wykorzystania segmentów lotu.

Można wykorzystać tylko pierwszą część trasy, na przykład na podstawie biletu Moskwa-Rzym-Mediolan dokonać przelotu tylko do Rzymu, uprzednio poinformowawszy o tym w punkcie odpraw — w niektórych przypadkach taki przelot jest tańszy, albo na podstawie biletu Moskwa-Mediolan i Mediolan-Moskwa wykorzystać tylko pierwszy odcinek Moskwa-Mediolan — często bilety tam i z powrotem są tańsze niż w jedną stronę.