Potwierdzenie dla kupującego

Bilet elektroniczny lub e-ticket — to dokument elektroniczny, poświadczający umowę przewozu powietrznego między pasażerem a linią lotniczą. W odróżnieniu od biletu lotniczego, bilet elektroniczny to zapis cyfrowy w bazie danych linii lotniczej.

Po zakupieniu biletu na stronie OneTwoTrip na twój adres poczty elektronicznej wysyłane jest potwierdzenie dla kupującego – dokument, potwierdzający fakt nabycia e-ticket.

Podczas odprawy pasażera na podstawie biletu elektronicznego nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia dla kupującego — wszystkie niezbędne informacje są już w systemie, wystarczy poświadczenie tożsamości (paszport) pasażera. Po odprawie na lot pasażerowi wydawana jest karta pokładowa, która stanowi główny dokument do przepuszczenia pasażera do strefy oczekiwania i wejścia do samolotu. 

W następujących przypadkach może ci się przydać wydrukowane potwierdzenie dla pasażera:

- w celu przedłożenia służbom bezpieczeństwa lotniczego przy wejściu na niektóre lotniska lub do niektórych stref lotniska;

- podczas przechodzenia przez odprawę paszportową lub kontrolę celną jako dowód tego, że masz bilet powrotny lub podróżujesz dalej;

- w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu w celu zrobienia na potwierdzeniu dla kupującego adnotacji linii lotniczej;

- w przypadku usterek technicznych w systemach rezerwacji i ręcznej odprawy na lot w celu oficjalnego potwierdzenia zakupu biletu i – odpowiednio – twojego prawa do dokonania danego przelotu.

Dlatego usilnie zalecamy posiadanie przy sobie potwierdzeń dla kupującego w formie wydrukowanej na wypadek nieprzewidzianych sytuacji i usterek przy odprawie na lot. Tym sposobem wybawisz się od problemów i zepsutego nastroju przed podróżą.