Częściowa wymiana lub przerwa w podróży (STOPOVER)

Jeśli jest ci potrzebny bilet nie z przesiadkami, a z postojami w punktach stycznych, to możesz skorzystać z funkcji "Trasa zestawiana" i sporządzić dowolną potrzebną ci trasę.

Jeśli jeszcze nie kupiłeś biletów i chcesz zatrzymać się w punkcie stycznym na jakiś czas lub – na odwrót – chcesz skrócić czas pobytu, można utworzyć wniosek o zamianę biletu lotniczego w profilu klienta i podać potrzebne ci daty i terminy postoju.

Jeśli w zasadach zastosowania taryf nie są zabronione postoje podczas podróży (STOPOVERS), to dokonamy wymiany na dłuższy pobyt styczny i wyślemy wyliczenie kwoty do dopłaty.