Częściowa wymiana lub przerwa w podróży (STOPOVER)