Grupowy przelot lotniczy

Сo to takiego grupowy przelot lotniczy?

Za grupę od 10-ciu i więcej osób uważani są podróżni, którzy lecą jedną i tą samą trasą w jedne i te same dni. 

Jakie są cechy szczególne przewozu dzieci w grupie?

Dzieci w wieku od 0 do 2-ch lat (niemowlęta) bez przydziału miejsca nie wchodzą do ogólnej ilości pasażerów.

Przewóz dzieci w grupowym przelocie lotniczym dokonywany jest tylko za porozumieniem z linią lotniczą.

Od czego zależy cena grupowego przewozu lotniczego? Czy cena biletu grupowego może być niższa niż indywidualnego?

Poziom taryfy określa się ilością ludzi w grupie, trasą, wybranym okresem czasu (okresem wysokiego/niskiego zapotrzebowania) i posiadaniem wolnych miejsc na lot. 

Cena biletu grupowego może być niższa niż indywidualnego w zależności od warunków wymienionych powyżej.

Jakie są normy przewozu bagażu w grupowym przelocie lotniczym?

Norma przewozu bagażu każdego uczestnika grupowego przewozu lotniczego określana jest przez standardowe zasady linii lotniczych. Bagaż ponadnormatywny opłacany jest dodatkowo. 

Czy istnieją szczególne warunki przewozu lotniczego w grupie pasażerów z niestandardowymi zapytaniami?

Szczególne warunki przewozu dla pasażerów w związku z chorobą, ograniczonymi możliwościami fizycznymi, ciążą, przewozem zwierząt domowych i in. – są zamawiane i uzgadniane z linią lotniczą dodatkowo.

Jakie są zalety taryfy grupowej?

Zaletami taryfy grupowej są:

  • Możliwość opłacania rezerwacji etapami, częściami w zależności od dat rezerwacji/wylotu; 
  • Jednolita taryfa dla wszystkich pasażerów grupy; 
  • Możliwość dostarczenia spisu z danymi pasażerów po potwierdzeniu miejsc; 
  • Możliwość zamiany nazwiska pasażera przez rozpoczęciem przewozu i po wystawieniu biletów.

Wymienione powyżej informacje mogą ulegać zmianie w zależności od warunków zapytania odnośnie każdego prywatnego przypadku grupowego przewozu lotniczego.

Jak długo trzeba czekać na odpowiedź od linii lotniczych odnośnie ceny za grupę?

Wszystkie zapytania odnośnie przewozu grup są obrabiane przez linie lotnicze w trybie kolejki. Oczekiwanie na odpowiedź może potrwać kilka dni. Zwykle czas oczekiwania wynosi trzy dni.