Bagaz
 • Normy bagażu

  Każda linia lotnicza nakłada swoje ograniczenia odnośnie wagi, gabarytów, a także typu przewożonego bagażu i bagażu podręcznego, w zależności od klasy obsługi i kierunku przelotu. 

  W przypadku nabycia biletów linii lotniczych Lowcost należy być gotowym na to, że do wartości biletu może nie być wliczony przewóz bagażu. W tym przypadku konieczne jest opłacenie go dodatkowo.

  Do wartości biletów lotniczych regularnych lotów z zasady wliczony jest bezpłatny przewóz bagażu rejestrowanego, a także bagaż podręczny pasażera.

  Norma bezpłatnego przewozu bagażu kształtuje się w systemie rezerwacji na podstawie tej informacji, którą wprowadza tam linia lotnicza.

  Na stronie składania zamówienia przez dokonaniem zakupu możesz zapoznać się z normą bezpłatnego przewozu bagażu, wliczonego do wartości wybranego przez ciebie biletu.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zasadach przewozu bagażu na pokładach wybranej przez ciebie linii lotniczej, przejdź pod link „Szczegóły”.

  Także możesz zapoznać się z normą przewozu bagażu w profilu twojego zamówienia.

  Jeśli do wartości twojego biletu (ta informacja jest na stronie składania zamówienia i w profilu zamówienia) nie wliczono bezpłatnego przewozu bagażu, to opłacenie bagażu jest możliwe na stronie linii lotniczej (jeśli na stronie linii lotniczej taka usługa jest dostępna) lub w punkcie odpraw na lotnisku.

  Ważne jest uwzględnienie, że jeśli zakupiłeś bilet z przesiadką (przelot tranzytowy – patrz: artykuł "Odprawa bagażu na lotach tranzytowych"), to w danym przypadku będą obowiązywać bardziej sztywne zasady przewozu bagażu i bagażu podręcznego ze wszystkich ustanowionych przez linie lotnicze (przewoźników), dokonujące przelotu. 

  Proszę zapoznać się bardziej szczegółowo z podobnymi ograniczeniami bezpośrednio na stronie linii lotniczej. 

  Proszę zwrócić uwagę na to, że na naszej stronie nie ma możliwości opłacenia bagażu, którego wartość nie jest wliczona do wartości przelotu.

   

 • Zasady przewozu bagażu podręcznego

  Pasażerom dozwolone jest zabranie ze sobą na pokład:

  - odzieży wierzchniej, torebki, parasola

  - prasy;

  - opakowania z płynem (1 opakowanie na 1 pasażera), którego łączna objętość powinna być nie większa niż 1 l, maksymalna objętość jednego pojemnika z cieczą nie powinna być większa niż 100 ml.

  Podczas przejścia przez kontrolę każdy pasażer powinien przedłożyć do kontroli przez skaner notebook, telefon i inne urządzenia techniczne, odzież wierzchnią i plastikowe opakowanie z płynami.

  Norma bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego wynosi od 5 dо 10 kg. Przy tym do bagażu podręcznego nie wlicza się odzieży wierzchniej, notebooków,  aparatów fotograficznych i kamer video. Wielkość jednej jednostki bagażu podręcznego określana jest indywidualnie przez przewoźnika lotniczego.

  Czego nie należy brać na pokład

  Zabronione jest przewożenie zarówno w bagażu podręcznym, jak i w bagażu, następujących substancji i przedmiotów, stanowiących zagrożenie:

  - substancji wybuchowych;

  - broni;

  - środków wybuchowych i przedmiotów nimi napełnionych;

  - gazów sprężonych i skroplonych;

  - substancji toksycznych;

  - cieczy łatwopalnych;

  - środków utleniających i nadtlenków organicznych;

  - twardych substancji zapalających;

  - substancji toksycznych i trujących;

  - materiałów radioaktywnych;

  - substancji żrących i korozyjnych.

 • Zasady przewozu sprzętu sportowego lub bagażu niestandardowego

  Jeśli planujesz przewożenie bagażu ponadnormatywnego lub niestandardowego, to musisz od razu po zakupie biletu lotniczego wstępnie uzgodnić daną możliwość z linią lotniczą, kierując specjalne zapytanie. Dane zapytanie kierowane jest przez pracowników naszej firmy na podstawie twojej prośby.

  Abyśmy sformułowali i wysłali zapytanie do linii lotniczej, musisz po dokonaniu zakupu biletu lotniczego na stronie OneTwoTrip napisać wiadomość w profilu klienta, wskazując typ bagażu, którego to dotyczy i jego opis (waga i rozmiar w formacie 10х10х10 cm).

  Proszę zwrócić uwagę na to, że sprzęt sportowy i inny bagaż niestandardowy będą wliczane lub nie wliczane do normy bezpłatnego przewozu bagażu w zależności od tego, jakie linie lotnicze wybrałeś.

  Jeśli bagaż specjalny nie jest wliczony do normy bezpłatnego przewozu bagażu, to będzie on opłacany przy odprawie na lot jako bagaż ponadnormatywny według taryf linii lotniczej. W celu uściślenia wartości przewozu bagażu możesz zwrócić się do działu wsparcia linii lotniczej.

  Przy zakupie biletów na OneTwoTrip przewóz instrumentów muzycznych dokonywany jest tylko w luku bagażowym.

  W celu dokonania zakupu biletu z dodatkowym miejscem w kabinie przy przewozie instrumentu muzycznego należy zwrócić się do przedstawicielstwa linii lotniczej. 

  Wnioski o przewóz ponadnormatywnego bagażu przyjmowane są w terminie nie późniejszym niż na 48 godzin przed wylotem.

 • Dodanie bagażu

  W ostatnim czasie polityka wielu linii lotniczych odnośnie przewozu bezpłatnej normy bagażu zmieniła się. W sprzedaży coraz częściej można spotkać bilety, do których wartości nie wliczono bagażu. Stąd pytanie: „Jak w takim przypadku wziąć bagaż ze sobą?”

  Radzimy zwracać uwagę na rozszerzoną funkcjonalność w wyborze ofert od przewoźnika (U6 UT S7 SU) na etapie dokonywania rezerwacji.  Ikonka „Zmienić taryfę” pomoże ci wybrać taryfę „Bazową Ekonomiczną” lub „Elastyczną Ekonomiczną”, co z kolei pozwoli na włączenie do wartości biletu bezpłatnej normy przewozu bagażu.  Co dotyczy wariantów rezerwacji innych linii lotniczych bez menu wyboru taryf, to proszę zwrócić uwagę na opis taryfy na stronie opłaty. W przypadku braku bezpłatnej normy, w niektórych przypadkach opłacenie bagażu jest możliwe na stronie linii lotniczej lub w punkcie odpraw na lotnisku.

  Zapoznać się z wartością usługi w zależności od wagi bagażu i wykupionej klasy rezerwacji można na stronie przewoźnika.

   

 • Odprawa bagażu w lotach tranzytowych

  Z zasady w przypadkach, gdy wszystkie segmentu przelotu są obsługiwane przez jedną linię lotniczą, odprawa bagażu na lot dokonywana jest do końcowego punktu przeznaczenia i na lotnisku tranzytowym nie zachodzi potrzeba odbioru bagażu i ponownej odprawy na lot.

  Jeśli loty są obsługiwane przez różne linie lotnicze, to czy twój bagaż będzie odprawiony do końcowego punktu przeznaczenia, czy nie, będzie zależeć od tego, czy linie lotnicze, uczestniczące w przewozie, mają odpowiednie porozumienie.

  Jeśli w punkcie tranzytowym będziesz musiał przejechać z jednego lotniska na drugie (na przykład, we włoskim mieście Mediolan z lotniska Malpensa do lotniska Linate), będziesz musiał odebrać bagaż i ponownie go odprawić. 

 • Uszkodzenie bagażu

  Jeśli na lotnisku odkryłeś, że twój bagaż jest uszkodzony, to należy od razu zwrócić się do pracownika lotniska w celu sporządzenia odpowiedniego dokumentu o uszkodzeniu bagażu przy przewozie. 

  Wskazywana jest w nim informacja o wadze bagażu, oddanego do przewozu (waga wskazana w pokwitowaniu nadania bagażu) i otrzymanego po locie. Różnica wagi będzie podlegać wyrównaniu. 

  Wyrównanie za utratę części wagi bagażu, zgodnie z Konwencją Warszawska, wynosi 20 dolarów amerykańskich za każdy kilogram braku. 

  Co dotyczy umyślnego uszkodzenia bagażu (przy włamaniu lub kradzieży), to w takim przypadku linie lotnicze dokonują wyrównania za utracone lub uszkodzone rzeczy na zasadach ogólnych.

 • Utrata bagażu

  Jeśli na lotnisku odkryłeś, że twój bagaż został zagubiony, to należy od razu zwrócić się do pracownika lotniska z działu Lost and Found w celu sporządzenia odpowiedniego dokumentu. 

  Dokument ten będzie zawierał kod, składający się z pięciu liter (kod lotniska i kod linii lotniczej) i pięciu cyfr, na przykład, LONBA12345. Według danego kodu będziesz mógł później śledzić za swoim bagażem przy pomoc serwisu www.worldtracer.aero

  Zgodnie z Konwencją Montrealską, „przy przewozie bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia ogranicza się do kwoty 1,131 SDR — specjalnych praw zapożyczenia w stosunku do każdego pasażera”. 

  Za utratę bagażu uważa się uznanie przez przewoźnika jego utraty lub nieprzybycie bagażu pod wskazany adres w ciągu 21 dni. 

  Bieżący kurs SDR można sprawdzić tutaj

  Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za twoje niewygody w związku z utratą bagażu w ciągu pierwszych 21 dni, ale wiele z nich wypłaca jednorazowe odszkodowanie lub codzienną kwotę albo pokrywa twoje wydatki na przedmioty pierwszej potrzeby. 

  Usilnie zalecamy zachowywanie wszystkich paragonów.