Wymiana / Zwrot
 • Zwrot "niezwrotnych" biletów lotniczych

  Kwota do zwrotu przy rezygnacji z przelotu obliczana jest na podstawie zasad zastosowania taryf, sporządzonych przez linie lotnicze.

  W zasadach podane jest, w jaki sposób dokonywane jest rozliczenie dobrowolnej rezygnacji z przelotu, a także przypadki, w których dopuszcza się przymusowy pełen zwrot.

  Jeśli w zasadach wskazane jest "TICKET IS NON-REFUNDABLE", to znaczy to, że przy dobrowolnej odmowie przelotu lub przy rezygnacji w określonym czasie wartość taryfy w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi (na przykład po wylocie lub w przypadku niestawienia się na lot), а do zwrotu wyliczana jest część zwracanych opłat.

  Proszę zwrócić uwagę na to, że oprócz możliwych kar linii lotniczych, mamy prawo pobrać dodatkową opłatę serwisową za usługę dokonania wymiany/zwrotu biletu w wysokości, stanowiącej równowartość 70/40 złotych za bilet dla pasażerów, wchodzących na naszą stronę bezpośrednio, i 150/100 złotych – dla pasażerów, którzy weszli na naszą stronę z meta wyszukiwarki biletów lotniczych.

  Z zasady można dokonać zwrotu nawet tych biletów lotniczych, które według zasad zastosowania taryf są niezwrotne, w przypadku:

  - śmierci pasażera lub bliskiego członka rodziny;

  - hospitalizacji pasażera;

  - nieotrzymania wizy na podróż.

  Jeśli podałeś jedną z tych sytuacji, proszę powiadomić o tym dział wsparcia OneTwoTrip, przysyłając dokumenty potwierdzające. Po tym specjaliści naszego serwisu skierują zapytanie do linii lotniczych w celu uzyskania autoryzacji na pełen zwrot wartości biletu.

  Proszę zwrócić swoją uwagę na to, że linie lotnicze czekają na państwa na swoich lotach, i jeśli powiadamiasz o tym, że nie chcesz korzystać z ich usług w zakresie przelotu później niż na 24 godziny do wylotu, przy zwrocie biletów mogą być pobierane kary dodatkowe.

  Także w przypadku niestawienia się (spóźnienia) na lot linie lotnicze mogą pobierać dodatkowe kary przy zwrocie biletów i stosować ograniczenia co do dokonania ich wymiany.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak złożyć zapytanie o zwrot na stronie OneTwoTrip.com, proszę zapoznać się z artykułem "Proces zwrotu biletów lotniczych".

  Zgodnie z zasadami zastosowania taryf niektórych linii lotniczych możesz dokonać zwrotu biletu lotniczego lub jego wymiany w ciągu 1 roku od chwili zakupu.

  Ważne! W przypadku, jeśli nie możesz polecieć w zaplanowanych dniach i chcesz dokonać zwrotu, zalecamy anulować miejsca przed wylotem.

 • Zasady anulowania biletów lotniczych bez kar

  W przypadku, jeśli zarezerwowałeś bilety lotnicze bezpośrednio na naszej stronie (to jest bez przejścia z meta wyszukiwarek biletów lotniczych), to w ciągu 30 minut po dokonaniu zamówienia masz możliwość anulowania danego zakupu i nasz dział wsparcia postara się dokonać zwrotu biletów lotniczych bez kar. Dana funkcja jest dostępna w profilu zamówienia i wygląda w następujący sposób:

  1. Otwórz swoje zamówienie na stronie https://secure.onetwotrip.com/ticket/
  2. Wybierz pasażera, którego bilety lotnicze chcesz anulować. WаżneJeśli w zamówieniu jest kilkoro pasażerów, to należy dokonać anulowania zakupu dla każdego pasażera oddzielnie. W charakterze potwierdzenia twoich działań przyjdzie do ciebie e-mail ze wskazaniem konkretnych informacji odnośnie anulowanego zakupu biletu na tego lub innego pasażera. Proszę uważnie sprawdzić tę informację.
  3. Wypełnij wniosek o anulowanie zakupu.

  Ważne!

  1. Przy anulowaniu biletów lotniczych pracownik OneTwoTrip potrzebuje otrzymać pozwolenie od linii lotniczych na przeprowadzenie danej operacji. W niektórych przypadkach linie lotnicze mogą odmówić anulowania bez kar.
  2. Jeśli do wylotu pozostało mniej niż 48 godzin, OneTwoTrip nie może dokonać anulowania biletów bez kar.
  3. Jeśli opłaciłeś zamówienie przez serwis OneTwoTrip, opłata za transakcję finansową przy anulowaniu biletu nie podlega zwrotowi.
  4. Nie można anulować zakupu, jeśli już wymieniałeś bilet lotniczy lub częściowo go wykorzystałeś.

  Dla klientów którzy przechodzą na naszą stronę internetową z metawyszukiwarek koszt anulowania zakupu biletu lotniczego wynosi 50 PLN.

 • Termin zwrotu środków pieniężnych w przypadku anulowania zakupu biletu lotniczego

  Anulować zakup biletu bez pobrania kary linii lotniczej można w ciągu 30 minut po wystawieniu biletu pod warunkiem zaistnienia następujących warunków:

  • Dostępność ikonki w profilu zamówienia „anulować zakup”;
  • Data wylotu wystawionego biletu jest odległa o więcej niż dwie doby od daty zakupu biletu;
  • Do zmiany daty jest więcej niż 30 minut.

  Ważne! Anulowanie zakupu biletu bez pobrania kary dokonywane jest tylko za pozwoleniem linii lotniczej. W niektórych przypadkach linia lotnicza może odmówić zwrotu biletu bez kar. Także przy anulowaniu zakupu może zostać pobrana opłata serwisu OneTwoTrip, która jest wskazana w artykule "Zasady anulowania zakupu biletów lotniczych bez kar".

  Jeśli anulowanie zakupu biletu w profilu zamówienia zostało przez ciebie z sukcesem dokonane, status biletu z „Wystawiony” zmieni się na „Bilet anulowany”.

  WażneJeśli w zamówieniu jest kilkoro pasażerów, to należy dokonać anulowania zakupu dla każdego pasażera oddzielnie. W charakterze potwierdzenia twoich działań przyjdzie do ciebie wiadomość e-mail z podaniem konkretnych informacji odnośnie anulowanego zakupu biletu tego lub innego pasażera. Proszę dokładnie sprawdzić uzyskane informacje. 

  Termin odblokowania środków pieniężnych po anulowaniu zakupu wynosi z zasady od 3 do 30 dni. Dany termin zależy od banku, obsługującego twoją kartę. Możesz zwrócić się do działu informacyjnego twojego banku w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie terminów odblokowania środków pieniężnych.

  Jeśli na stronie dokonania zakupu biletu wybrałeś sposób opłaty do linii lotniczych poprzez serwis OneTwoTrip, opłata bramki płatniczej za płatność za zakup kartą przy anulowaniu nie podlega zwrotowi.

 • Zasady zastosowania taryf i kary

  Dlaczego zasady zastosowania taryf są przedstawione w języku angielskim?

  W systemach rezerwacji zasady przedstawione są w formie tekstowej w języku angielskim, zajmują od 2 dо 10 stron i zawierają dużą ilość specjalistycznych terminów. W chwili obecnej linie lotnicze nie mają jednolitego standardu przedstawiania zasad zastosowania taryf. 

  W jakiej postaci zasady są przedstawione na stronie OneTwoTrip.com?

  Zasady zastosowania taryf są sporządzane przez linie lotnicze i przedstawione na OneTwoTrip.com w takiej postaci, w jakiej zamieściła je w systemie rezerwacji sama linia lotnicza.

  Co jest najważniejsze w zasadach zastosowania taryf?

  Według naszych statystyk około 5% klientów zwraca bilety lotnicze lub wnosi do nich zmiany. Zasady zastosowania taryf określają kary przy zwrocie biletu lotniczego, a także jego zamianie na inny dzień wylotu lub inny lot.

  W zasadach zawarte są wszystkie ograniczenia i warunki zwrotu lub wymiany (terminy, możliwe kary i dopłaty). Dość często tanie bilety są bezzwrotne, dlatego przy zamówieniu zawsze należy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem zasad zastosowania taryf, aby zabezpieczyć się przed możliwymi trudnościami.

  I tak, na przykład, należy wiedzieć, że w przypadku niestawienia się pasażera na pierwszy segment lotu pozostałe segmenty będą anulowane. Przy tym pasażer może zażądać zwrotu biletu lotniczego zgodnie z warunkami taryfy w rozdziale No Show, tj. niestawienia się na lot.

  Jakie jeszcze informacje zawarte są w zasadach zastosowania taryf?

  Zasady zastosowania taryf określają warunki sprzedaży i korzystania z biletu lotniczego przez pasażera i zawierają następujące punkty: 

  - Warunki ogólne:

  • Wybór miejsca w kabinie samolotu;
  • Otwarcie daty wylotu/przylotu;
  • Minimalne i maksymalne terminy znalezienia się w punkcie przeznaczenia;
  • Postoje w punkcie przesiadkowym dla pasażerów tranzytowych; 
  • Podwyższenie klasy obsługi przy odprawie;
  • Kombinacja taryf.

  - Kary przy zwrocie biletu lotniczego:

  • Zwrot biletu za więcej niż 24 godziny do zaplanowanego wylotu;
  • Zwrot biletu za mniej niż 24 godziny do zaplanowanego wylotu;
  • Zwrot biletu po wylocie lotu (warunki anulowania miejsc, warunki przy No Show i in.).

  - Wartość wprowadzenia zmian w wystawionym przewozie:

  • Zmiana warunków przelotu (pod warunkiem posiadania miejsc według opłaconej taryfy);
  • Zmiana warunków przelotu przy niestawieniu się na lot.

  - Zniżki dla dzieci 
  - Normy bezpłatnego przewozu bagażu

  Gdzie można przejrzeć zasady zastosowania taryf dla wybranego przelotu?

  Zasady zastosowania wybranej taryfy dostępne są do zapoznania się na stronie rezerwacji wybranego wariantu przelotu, na stronie dokonywania zamówienia na etapie zakupu biletu lotniczego, a także w profilu kupującego po dokonaniu zamówienia.

  Wzór strony rezerwacji:

   Wzór strony dokonywania zamówienia:

  Wzór strony profilu zamówienia:

   

 • Proces zwrotu biletów lotniczych

  W celu złożenia wniosku o zwrot biletu lotniczego należy przejść pod adres https://secure.onetwotrip.com/ticket/ i utworzyć wniosek o zwrot.

  Jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz zrezygnowa

  ć z biletu, należy wybrać typ zwrotu "możliwe, że polecę", i wyślemy ci rozliczenie kwoty do zwrotu, nie anulując miejsca na lot.

  Po obliczeniu kwoty do zwrotu szczegółowe informacje pojawią się w profilu zamówienia:

  Łączna kwota do zwrotu będzie zależeć od zasad zastosowania taryfy, a także od wysokości dodatkowej opłaty serwisowej OneTwoTrip za usługę dokonania zwrotu.

  Wysokość danej opłaty wynosi do 100 zł za każdy bilet.

  W przypadku przymusowego zwrotu opłata serwisowa za dokonanie nie jest pobierana. 

  W przypadku, jeśli kwota zwrotu cię urządza, musisz kliknąć na "Zgodzić się na zwrot", a jeśli nie - "Zrezygnować ze zwrotu".

  Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z zasadami niektórych linii lotniczych istnieją bilety niezwrotne.

  Proszę zwrócić uwagę, że przy zwrocie biletów lotniczych opłata za dokonanie i transakcję finansową, a także udzielone zniżki nie podlegają zwrotowi.

   

 • Termin zaksięgowania środków pieniężnych w przypadku zwrotu biletów lotniczych

  Jeśli dokonałeś dobrowolnego zwrotu biletów, środki za niewykorzystane segmenty przelotu są księgowane na konto, z którego dokonano zakupu.

  Jeśli opłacałeś zakup bezpośrednio do linii lotniczych na stronie OneTwoTrip, środki podlegają zwrotowi na konto w ciągu оd 3 dо 60 dni od chwili dokonania zwrotu.

  Jeśli opłata była  do linii lotniczej poprzez firmę OneTwoTrip, środki za zwrot są księgowane na koncie  w terminie оd 3 dо 30 dni od chwili dokonania zwrotu.

  W przypadku, jeśli twojej karcie upłynął termin ważności, środki księgowane są na konto z kartą, z którego był dokonany zakup. 

  Otrzymać pieniądze w danym przypadku można na podstawie dowodu w oddziale banku. 

 • Proces wymiany biletów lotniczych

  Możesz dokonać koniecznej wymiany w profilu twojego zamówienia na stronie OneTwoTrip.

  W tym celu w profilu swojego zamówienia w rozdziale "Wymiana biletu" należy dla jednego lub kilku pasażerów wybrać wymianę i segment, który chcesz wymienić.

  Następnie należy wybrać pasujące daty i loty i wyszukać warianty wymiany:

  W zaproponowanych wariantach wybierasz tylko ten, który ci najbardziej pasuje.

  Klikając na "Wybrać", możesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o danym locie:

  Po tym zostanie ci zaproponowane wypełnienie wniosku o wymianę lub wybranie innych segmentów do wymiany (jeśli potrzebujesz zmienić daty nie tylko jednego segmentu).

  Po zapoczątkowaniu wymiany na twój telefon i pocztę, wskazane przy dokonywaniu zakupu, zostanie wysłany kod sprawdzający, który należy wprowadzić w celu potwierdzenia utworzenia wniosku o wymianę.

  Gdy wniosek zostanie utworzony, zobaczysz w profilu twojego zamówienia informację o tym, że wymiana jest w trakcie rozliczania:


  Wnioski o wymianę są poddawane obróbce w trybie priorytetu pod względem daty wylotu.
  Po dokonaniu rozliczenia zostanie ci wysłane powiadomienie.

  Po wyliczeniu kwoty do wymiany szczegółowe informacje będą pokazane w profilu zamówienia:

  Łączna kwota do dopłaty będzie zależeć od zasad zastosowania taryfy, konieczności dokonania dopłaty według taryfy i opłat, а także wysokości dodatkowej opłaty serwisowej OneTwoTrip zа usługę dokonania wymiany.

  Wysokość danej opłaty wynosi do 150 zł za każdy bilet.

  W przypadku przymusowej wymiany opłata serwisowa za dokonanie nie jest pobierana.

  Wyliczenie kwoty do dopłaty za wymianę będzie oczekiwać na twoje potwierdzenie w ciągu dwóch godzin.

  W związku ze specyfiką pracy agencji, wniosek o wymianę przyjmowany jest na więcej niż 24 godziny do wylotu. W każdym przypadku w celu wymiany możesz zwrócić się bezpośrednio do linii lotniczych.

  Jeśli zaproponowana do dopłaty kwota ci nie pasuje, będziesz mógł po prostu anulować rozliczenie.
  Do twojego potwierdzenia i opłaty pierwotne bilety pozostaną bez zmian.

  Jeśli kwota do wypłaty ci pasuje, możesz opłacić ją z dowolnej karty bankowej, nie obowiązkowo z tej, z której opłacałeś zakup.

  Wymianę w zamówieniach, opłaconych gotówką, można opłacić tylko gotówką.
  Po potwierdzeniu przez ciebie rozliczenia dokonamy twojej wymiany i wyślemy ci na pocztę nowe potwierdzenia dla podróżnego.


  Jeśli chcesz dokonać wymiany, ale system nie proponuje ci niezbędnego wariantu, proszę pozostawić wiadomość w profilu zamówienia, wskazując jakie daty i loty są ci potrzebne. Na podstawie twojej wiadomości uściślimy w liniach lotniczych możliwość takiej wymiany i wyślemy ci wyliczenie.

   

 • Wniesienie zmian do danych paszportowych

   

  Aby wprowadzić zmiany w danych paszportowych, należy wejść do profilu zamówienia i wybrać pasażera, którego dane paszportowe chciałbyś zmienić:

  Dalej należy wybrać punkt "Zmienić dokument":

  Potem – zmienić dane paszportu i kliknąć na przycisk "Zapisz".

  Po tym, jak wszystkie działania zostały wykonane, proszę odświeżyć informację odnośnie biletu w następujący sposób:

  Zmienione dane będą odzwierciedlone w potwierdzeniu dla pasażera, które możesz ściągnąć z profilu zamówienia.

  Proszę zwrócić uwagę na to, że opcja nie działa, jeśli do wylotu pozostało mniej niż 24 godziny.

  W przypadku braku danej opcji w profilu zamówienia, proszę napisać nam wiadomość w dziale „Obsługa klienta”. 

  Proszę zwrócić uwagę na to, że nie do wszystkich biletów linie lotnicze pozwalają wnosić zmiany!

   

 • Linie lotnicze zmieniły rozkład lotów lub odwołały lot

  Jeśli twoje pierwotne loty zostały zmienione przez linie lotnicze i dana informacja została wprowadzona do systemu rezerwacji, na twoją pocztę będzie wysłane automatyczne powiadomienie, sformułowane przez robota, na podstawie zmian wniesionych przez linie lotnicze.

  Jeśli zgadzasz się na wprowadzone zmiany, przejdź pod link z maila lub powiadom nas o swojej zgodzie w jakikolwiek wygodny dla ciebie sposób (przez stronę działu wsparcia, profil zamówienia).

  W profilu zamówienia status biletu lotniczego zmieni się przy tym na "Nie potwierdzony":

  W przypadku, jeśli te zmiany ci nie pasują, możesz dokonać przymusowego zwrotu. 

  Specjaliści serwisu OneTwoTrip, na podstawie twojego zgłoszenia przymusowego zwrotu w profilu klienta, skierują do linii lotniczych zapytanie o autoryzację pełnego zwrotu i po otrzymaniu odpowiedzi dokonają twojego zwrotu.

  W przypadku, jeśli twój lot był opóźniony lub odwołany z przyczyn pogody, w związku z klęską żywiołową lub usterką techniczną samolotu (to mogą być dowolne przyczyny, z powodu których wylot się nie odbył, i które nie były od ciebie zależne), postaraj się o uzyskanie od przedstawicieli linii lotniczych adnotacji o opóźnieniu lub odwołaniu lotu i przyślij ją nam do działu wsparcia.

  Przymusowy zwrot biletu może być dokonany także w następujących przypadkach, pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ze strony pasażera:

  - odmowa przez wydział wizowy kraju przeznaczenia w wydaniu wizy;

  - niemożliwość stawienia się na lot z powodu choroby lub śmierci pasażera lub jego rodziny.

  Proszę zwrócić uwagę na to, że decyzja o pełnym zwrocie środków w każdym przypadku podejmowana jest tylko przez linie lotnicze. 

  Proszę zwrócić uwagę, że przy zwrocie biletów lotniczych opłata za wystawienie i transakcję finansową, a także udzielone zniżki nie podlegają zwrotowi.

  OneTwoTrip, jako agencja, może tylko skierować do linii lotniczych zapytanie o przymusowy zwrot, ale specjaliści serwisu niestety nie mogą wpływać na decyzję lub przyspieszyć procesu jej rozpatrzenia.

 • Zmiana imienia lub nazwiska pasażera na bilecie

  Zgodnie z zasadami sprzedaży biletów lotniczych na stronie OneTwoTrip.com, nazwisko i imię pasażera na bilecie elektronicznym nie mogą być zmienione. Bilety nie mogą być przekazywane innym osobom, ponieważ to domniemuje także zmianę imienia i nazwiska pasażera na wypisanym bilecie. 

  Wszelka zmiana może doprowadzić do anulowania biletu, a zwrot środków będzie możliwy tylko zgodnie z zasadami zastosowania wybranej taryfy. 

  Na wypisanym bilecie dopuszcza się istnienie nie więcej niż trzech błędów w napisaniu imienia i nazwiska pasażera, jeśli nie zmieniają one w pełni ich brzmienia i sensu. 

  Różnice w transliteracji nie stanowią błędów krytycznych.

 • Taryfa "ОТТ zwrotna"

  Nie możesz określić planów, a korzystne propozycje biletów lotniczych tak nęcą?

  Boisz się, że nieprzewidziane odwołanie podróży przyniesie szkodę twojemu budżetowi? 

  Nie bój się! OneTwoTrip ma na to konto ekskluzywną propozycję.

  OneTwoTrip stworzył unikalny produkt, nie mający odpowiedników na rynku OTA. Proponujemy swoim klientom, aby nie byli zależni od twardych reguł linii lotniczych, wtłaczających pasażerów w ramki warunków zastosowania taryfy, i aby nie stali przed wyborem pomiędzy korzystną ceną i biletem zwrotnym. 
  Zapoznajcie się, taryfa ОТТ „Zwrotna”.

  Ta taryfa pozwoli ci, bez względu na okoliczności, otrzymać z powrotem 90% wartości biletu i zachować twoje środki na osobistym koncie OneTwoTrip do następnego zakupu.

  Jak to działa?

  1. Menu o rozszerzonej funkcjonalności pozwoli ci na wybranie najlepszych warunków do odbycia przelotu:


  2. Ikonka „Zmienić taryfę” pomoże dokonać wyboru na korzyść korzystnej propozycji od OneTwoTrip:  W przypadku rezygnacji z podróży i oddania biletu lotniczego gwarantowanie otrzymujesz na konto oszczędnościowe OneTwoTrip 90% wartości biletu. Za prowadzenie konta i przechowywanie środków na koncie osobistym użytkownika nie jest pobierana opłata. Konto oszczędnościowe OneTwoTrip nie jest limitowane i nie ma ograniczonego okresu przechowywania środków.

  Przy pierwszej możliwości będziesz mógł wykorzystać środki ze zwrotu biletu na nowy zakup. W tym celu wystarczy wybrać propozycję przelotu lotniczego i wariant płatności przez konto oszczędnościowe.

 • Częściowa wymiana lub przerwa w podróży (STOPOVER)

  Jeśli jest ci potrzebny bilet nie z przesiadkami, a z postojami w punktach stycznych, to możesz skorzystać z funkcji "Trasa zestawiana" i sporządzić dowolną potrzebną ci trasę.

  Jeśli jeszcze nie kupiłeś biletów i chcesz zatrzymać się w punkcie stycznym na jakiś czas lub – na odwrót – chcesz skrócić czas pobytu, można utworzyć wniosek o zamianę biletu lotniczego w profilu klienta i podać potrzebne ci daty i terminy postoju.

  Jeśli w zasadach zastosowania taryf nie są zabronione postoje podczas podróży (STOPOVERS), to dokonamy wymiany na dłuższy pobyt styczny i wyślemy wyliczenie kwoty do dopłaty.