Mükerrer rezervasyon

Lütfen, düplikata (mükerrer rezervasyon) yapmayın!!!


Sadece fiyatı öğrenmek amacıyla ödemesiz rezervasyon düzenlemeniz halde bile, ki aynı yolcular ile aynı uçuş için düzenlenmiş biletleriniz varsa, uçak şirketi tarafından böyle bir hal mükerrer olarak algılanabilir.

Mükerrer rezervasyon ile ilgili farklı uçak şirketleri farklı siyaset izleyebilir, ama genel olarak, rezervasyon bilgileri (aynı uçuş ve tarihler veya aynı uçuş ile farklı ama yakın tarihler için aynı yolcu adına yapılan rezervasyon) aynı olduğu halde, uçak şirketi rezervasyonlardan birini veya her ikisini tamamen iptal edebilir.

Bu durumlardan kaçınmak için, lütfen, mükerrer rezervasyon yapmayın.

Rezervasyon oluşturma sırasında, lütfen, ödemesiz rezervasyon olsun veya diğer sitelerden düzenlenen siparişlerde olsun, mükerrer rezervasyonunuzun olmadığından emin olun.

Eğer mükerrer rezervasyon sebebiyle uçak şirketi Rezervasyonlarınızı iptal ederse, rezervasyonlarınızın bir tanesini yeniden oluşturmak, ikinci rezervasyonun tam bedelini iade etmek için çaba gösteririz, ama yine de tam iadeye dair kararı uçak şirketi verir.