Biletteki yolcu isim ve soyisminin değiştirilmesi

OneTwoTrip.com sitesindeki uçak bileti satış kurallarına göre, e-biletteki yolcu isim ve soyismi değiştirilemez. Biletler üçüncü kişilere devredilemez, çünkü bu hal kesilen bilette değişiklik yapılmasını gerektirecek. 

Yapılan herhangi bir değişiklik biletin iptaline yol açacak, para iadesi ise sadece seçilen tarifenin uygulama kurallarına göre yapılabilecek. 

Kesilen bilette isim ve soyisim yazıldığında, telaffuz ile anlamı değiştirmemek şartıyla en fazla üç hata yapılması kabul edilir. 

Transliterasyon farklılıkları ciddi hata sayılmaz.