Yolcu sınırlaması

Uçak şirketlerin düzen ve şartnamelerine ve yolcuya dair daha ayrıntılı bilgi alım gerekliliğine bağlı olarak OneTwoTrip.com servisi aracılığıyla bilet rezervasyonu ile ilgili kimi sınırlamalar mevcut.

Aşağıda sıralanan yolcu kategorileri için biletler sadece uçak şirketlerin ofis ve temsilciliklerinde rezervasyonu ile düzenlemeleri yapılır:

  • refakatsiz reşit olmayan çocuklar;
  • kendileri yürüyemeyen yolcular;
  • görsel ve/veya işitsel sakatlıkları olan yolcular;
  • son aşamadaki hamile kadınlar.