Yolcu sınırlaması

Havayollarının gereklilikleri ve yolcular hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi gerekliliği nedeniyle, aşağıdaki yolcu kategorileri için uçuşlar yalnızca seçilen havayolunun ofislerinde ya da acentelerinde satın alınacaktır:

  • refakatsiz reşit olmayan çocuklar;
  • engelli yolcular;
  • görsel ve/veya işitsel engelli yolcular;
  • son dönemdeki hamile kadınlar.