El bagajın taşıma kuralları

Yolcular uçağa aşağıdaki eşyaları alabilirler:

- giyim eşya, çanta, şemsiye;

- basın ve yayın ürünleri;

- sıvılar paketi (1 yolcu başına 1 paket), bu sıvıların toplam hacmi 1 l'yi aşamaz, bir şişenin azami hacmi 100 ml'yi geçemez.

Kontrol sırasında her yolcu tarayıcıdan dizüstü bilgisayar, telefon ve diğer teknik cihazları, üst giysilerini ve sıvıları içeren plastik paketi geçirmeli.

Kurallara göre ücretsiz taşınabilecek el bagajın oranı 5 ila 10 kg arasıdır. Bununla beraber üst giyim, diz üstü bilgisayar fotoğraf makinesi ve kamera el bagajından sayılmazlar. Bir el bagajı yeri ayrı olarak taşımacı tarafından belirlenir.

Uçağa nelerin sokulması yasaktır

"Uçuş öncesi ve sonrası yapılan kontrol kuralların" 1 nolu Ekine göre, hem el bagajında hem de bagajda aşağıdaki tehlike konusu olan madde ve eşyaların taşınması yasaktır:

- patlayıcı maddeler;

- silah;

- patlayabilen maddeler ve içinde bu tür maddeleri bulunan eşyalar;

- sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar;

- zehirli maddeler;

- parlayıcı sıvılar;

- oksitlenen madde ve organik peroksitler;

- parlayıcı katı maddeler;

- zehirli ve zehirleyici maddeler;

- radyoaktif maddeler;

- yakıcı ve aşındırıcı maddeler.