POLITYKA POUFNOŚCI ONETWOTRIP
 1. Gromadzenie informacji
 2. Wykorzystanie Twoich danych osobowych oraz podstawy ich wykorzystania
 3. Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych
 4. Wymiana danych osobowych
 5. Ochrona i przechowywanie danych osobowych
 6. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy krajami
 7. Zmiany w „Polityce prywatności”
 8. Dane kontaktowe

Niniejsza „Polityka prywatności” objaśnia, w jaki sposób firma OneTwoTrip Travel Agency LLP („OneTwoTrip”, „my”, „nas” i „nasze”) gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przekazuje państwa dane osobowe przy korzystaniu przez państwa z usług rezerwacji na naszej Stronie lub telefonicznie (które w tekście danej „Polityki” wspólnie zwane są „Usługami”). Dane osobowe to informacja lub kombinacja fragmentów informacji, która obiektywnie pozwala Cię zidentyfikować. Proszę uważnie zapoznać się z daną „Polityką prywatności” przed rozpoczęciem korzystania z danej strony. Użycie plików сookies i innych podobnych technologii na danej stronie jest opisane w „Polityce użycia plików cookie”. „Polityce użycia plików cookies”.

 1. Gromadzenie informacji

Gromadzimy informacje osobowe o tobie z różnych źródeł, włączając w to informacje, które otrzymujemy bezpośrednio od ciebie (na przykład, gdy udzielasz nam informacji w celach rezerwacji), а także informacje, które uzyskujemy z innych źródeł podanych niżej.

Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach możemy zbierać określone informacje osobowe zgodnie z wymogami prawodawstwa lub wskutek pewnych stosunków umownych, istniejących pomiędzy nami. Nieudostępnienie takich informacji może przeszkodzić lub spowodować zwłokę w spełnieniu zobowiązań takiego rodzaju. Powiadomimy cię w chwili gromadzenia Twoich danych osobowych, czy udostępnienie tych danych jest obowiązkowe, a także, jakie skutki może pociągnąć za sobą odmowa ich udostępnienia.

 • Informacja, którą nam przekazujecie. Zbieramy i przechowujemy wszystkie informacje osobowe, które udostępniacie podczas i w celach dokonania rezerwacji usług Podwykonawców poprzez Internet i/lub telefonicznie, włączając imię i nazwisko oraz imię ojca kupującego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, dane paszportowe, informacje o płatności i inne dane, niezbędne do dokonania zakupu. Podczas rezerwowania usług Podwykonawców dla innych osób prosimy o wstępne uzyskanie od nich zgody na przekazanie nam ich danych osobowych.
 • Informacje, które możemy zbierać o państwu. Możemy także uzyskiwać w trybie automatycznym informacje o korzystaniu przez państwa ze Strony zgodnie z „Polityką użytkowania plików сookies”.
 • Informacje, które dostajemy od osób trzecich. Firma ściśle współpracuje z osobami prawnymi, dostawcami usług i partnerami biznesowymi, od których także możemy uzyskiwać informacje o państwu.
 1. Wykorzystanie Twoich danych osobowych oraz podstawy ich wykorzystania

Korzystamy z informacji, uzyskanych przy korzystaniu z usług naszej Firmy po to, żeby:

 • Świadczyć państwu spersonalizowane usługi, na przykład wysyłać wiadomości o potwierdzeniu rezerwacji i powiadomienia o odwołaniu lub opóźnieniu lotów;
 • Rozpatrywać wnioski i skargi;
 • Zapewniać bezpieczeństwo świadczonych usług i zapobiegać działaniom związanym z kradzieżą;
 • Udostępniać państwu informacje o akcjach marketingowych, innych produktach i usługach Firmy i dostawców, które mogą być dla państwa interesujące (jeśli tylko nie zrezygnowaliście państwo z udziału w akcjach marketingowych lub my nie możemy tego robić zgodnie z prawodawstwem);
 • Informować państwa o obowiązujących akcjach promocyjnych;
 • Wysyłać państwu materiały informacyjne o naszych usługach, włączając w to ogłoszenia i wiadomości służbowe.
 • Wysyłać państwu materiały informacyjne o świadczonych usługach, włączając w to ogłoszenia i wiadomości służbowe;
 • Przestrzegać ustanowionych przez prawo wymogów, które nas obejmują i współpracować z organami regulującymi i organami ochrony prawnej.

Proszę zwrócić uwagę na to, że korzystamy z danych państwa karty wyłącznie w celu rezerwacji i wystawienia biletów elektronicznych, które wstępnie wybraliście państwo na danej stronie. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany i zachodzi bez udziału człowieka

Powinniśmy mieć podstawę prawną do obróbki państwa informacji osobowych. W większości przypadków podstawa prawna określana jest przez jedno z następujących postanowień:

 • Spełnienie naszych zobowiązań umownych w stosunku do państwa. Na przykład zobowiązanie świadczenia państwu Usług i kontaktowania się z państwem poprzez wiadomości, powiadomienia i komunikaty, które są niezbędne do świadczenia Usług, takich jak e-maile z potwierdzeniem rezerwacji. Jeśli utworzyłeś u nas konto, będziemy używać twoich danych do jego obsługi i administrowania, żeby zapewnić jego aktualność i dostępność.
 • Spełnienie naszych zobowiązań prawnych, przestrzeganie wymogów normatywno-prawnych i do przeprowadzenia audytu. Na przykład możemy gromadzić dane w przypadkach, gdy jest to wymagane zgodnie z prawem lub gdy musimy to robić na podstawie decyzji sądu lub organu regulującego.
 • Ochrona naszych interesów na podstawach prawnych. Na przykład możemy obrabiać państwa dane w celu zrozumienia tego, jak korzystacie państwo z naszych Usług, co pomoże nam w dalszym wykorzystaniu uzyskanych informacji do tworzenia nowych serwisów. Włącza to wyjaśnienie i ocenę tego, jak, kiedy i po co była używana nasza strona; śledzenie ilości użytkowników, dokonujących zakupów na naszej stronie; i analiza tego, jakie aspekty świadczonych przez nas Usług są najczęściej użytkowane. Obrabiamy dane osobowe do swoich celów na podstawach prawnych, korzystamy z godnych zaufania środków ochrony, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo sfery państwa osobistych interesów z jednej strony, jak i zapobiec kolizji i zapewnić nasze prawa zgodnie z prawem, posiadające większą moc prawną, niż ogólne zasady prawa, z drugiej strony. W celu uzyskania informacji dodatkowych o procedurze oceny równowagi interesów, którą przeprowadzamy przy obróbce Twoich danych osobowych w celach ochrony twoich interesów na podstawach prawnych, proszę skontaktować się z nami pod adresem, podanym pod koniec niniejszego dokumentu.

Możemy zapytać o twoją zgodę na gromadzenie i użytkowanie określonego typu informacji osobistych, w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani to zrobić zgodnie z wymogami prawodawstwa (na przykład w związku z marketingiem adresowym i użyciem plików cookies oraz innych technologii śledzenia). Możesz w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę na obróbkę twoich danych osobistych, zwracając się do nas pod adresem, podanym na końcu niniejszego dokumentu.

 1. Twoje prawo odnośnie Twoich danych personalnych

Masz określone prawa odnośnie twoich informacji osobowych zgodnie z miejscowym prawodawstwem. Zalicza się do nich prawa do:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych;
 • Korygowania Twoich danych osobowych, przechowywanych u nas;
 • Usunięcia Twoich danych osobowych;
 • Ograniczenia wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych;
 • Cofnięcia zgody na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych;
 • Uzyskania Twoich danych osobowych w wygodnym do użycia formacie elektronicznym i przekazania stronie trzeciej (prawo do transferu danych);
 • Zaskarżenia nieprawnych w twojej ocenie działań w stosunku do Twoich danych osobowych w miejscowych organach, zajmujących się ochroną danych.

Jeśli chcesz omówić lub skorzystać z takiego rodzaju prawa, proszę skontaktuj się z nami pod adresem podanym na końcu niniejszego dokumentu.

Bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami w przypadku, gdy istnieje konieczność aktualizacji lub poprawienia Twoich danych osobowych lub jeśli Twoje dane osobowe, przechowywane u nas są niedokładne.

Skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziemy potrzebowali jakichkolwiek informacji dodatkowych o tobie w celu zaspokojenia wszystkich twoich życzeń.

Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać od nas wiadomości, nie związanych z rezerwacją i zakupami na Stronie, to proszę kliknij na „Zrezygnować z newslettera” w dowolnym e-mailu od nas, odśwież swoje preferencje marketingowe na swoim koncie lub skontaktuj się z nami pod wskazanym poniżej adresem.

 1. Wymiana danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie oddajemy w użytkowanie czasowe i nie dzielimy się państwa danymi osobowymi z innymi osobami lub firmami, nie związanymi z nami, za wyjątkiem tych przypadków, gdy jest to niezbędne do udostępnienia lub polepszenia tych produktów lub usług, które państwo wybraliście i na które mamy państwa zgodę lub przy następujących okolicznościach:

 • Udostępnienie informacji dostawcom usług, takim jak przewoźnicy, dostawcy usług hotelarskich, innych usług dodatkowych, ich agenci, osoby działające w imieniu dostawców w celu zapewnienia świadczenia zamówionych na stronie usług („Usług”), konsolidatorzy, globalne systemy rezerwacji. Tacy dostawcy mogą także kontaktować się z państwem w celu uzyskania informacji dodatkowych, niezbędnych do świadczenia usług. Nie możemy kontrolować trybu i zasad pracy takich dostawców, dlatego zalecamy państwu zapoznanie się z polityką poufności dostawcy, którego usługi zakupujecie.
 • Udostępnienie informacji naszym organizacjom serwisowym, które angażujemy do świadczenia państwu usług, włączając w to obróbkę płatności, zapobieganie działaniom związanym z kradzieżą, przeprowadzenie analizy biznesowej i badań marketingowych, a także obsługę klientów.
 • Udostępnienie informacji naszym partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy określone produkty i usługi. W przypadku, gdy macie państwo ochotę skorzystać lub uzyskać dostęp do produktów i usług, oferowanych wspólnie z naszymi partnerami, możemy udostępnić naszym partnerom państwa informacje osobowe. Prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania z danymi osobowymi naszych partnerów i zwrócenie uwagi na to, że takie zasady znajdują się poza strefą naszej kontroli.
 • Udostępnienie informacji w przypadkach, gdy jest to wymagane według prawa do postępowań sądowych, wykonania postanowień sądu i innych procesów prawnych, a także w celach uzyskania dowodów lub przestrzegania naszych praw przewidzianych przez prawo;
 • W przypadkach, gdy uważamy przekazanie informacji za niezbędne do śledztwa, zapobieżenia lub podjęcia środków w stosunku do nieprawnego lub potencjalnie nieprawnego działania osób trzecich;
 • W celach ochrony i obrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy OneTwoTrip, naszych klientów i osób trzecich;
 • W celach zawarcia transakcji korporacyjnych, takich jak połączenie, konsolidacja lub sprzedaż aktywów.

Ponieważ działamy na rynku międzynarodowym, odbiorcy danych osobowych, wspomniani powyżej, mogą znajdować się poza granicami jurysdykcji, w której się znajdujesz (lub w której świadczymy Usługi). Informacje dodatkowe są podane poniżej w rozdziale „Przekazywanie danych osobowych pomiędzy krajami”.

Możemy także generować, użytkować i ujawniać zbiorcze i/lub bezosobowe informacje i statystyki odnośnie usług w celach marketingowych i strategicznych oraz dzielić się takimi informacjami z osobami trzecimi. Przy tym odwiedzający Stronę, korzystający ze świadczonych usług w żaden sposób nie mogą być identyfikowani przy pomocy takich zbiorczych i/lub bezosobowych informacji lub statystyk.

Proszę zwrócić uwagę, że na naszej Stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i których działalności nie obejmują postanowienia niniejszej „Polityki prywatności”. Jeśli uzyskujesz dostęp do innych serwisów, korzystając z udostępnionych linków, operatorzy tych serwisów mogą zgromadzić twoje dane osobowe, które będą przez nich użytkowane zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

 1. Ochrona i przechowywanie danych osobowych

OneTwoTrip bardzo poważnie traktuje kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przekazywanych danych osobowych. Dlatego wdrożyliśmy i korzystamy z odpowiednich środków prawnych, organizacyjnych i technicznych do ochrony informacji osobowych, które nam udostępniacie:

 • Wszystkie dane osobowe są przechowywane w postaci zaszyfrowanej;
 • Przekazujemy państwa dane osobowe między naszymi serwerami i państwa przeglądarką w postaci zaszyfrowanej;
 • Stale kontrolujemy dostęp do danych osobowych, regularnie zmieniając hasła;
 • Korzystamy z systemu antywirusowego, systemu ekranowania międzysieciowego i systemu wykrywania wtargnięć w celu zapobieżenia niesankcjonowanemu dostępowi do danych osobowych.

Podejmujemy kroki o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które obrabiamy. Kroki te są ukierunkowane na zapewnienie nieprzerwanej poufności i całościowości danych osobowych. Regularnie analizujemy podejmowane przez nas kroki w celach zapewnienia bezpieczeństwa obróbki twoich danych. Przechowujemy twoje informacje osobowe dopóki trwają nasze stosunki biznesowe. Po zakończeniu naszych stosunków twoje informacje osobowe będą przechowywane w ciągu określonego okresu czasu, co pozwoli nam:

 • Prowadzić ewidencję operacji dla celów analitycznych i/lub audytu;
 • Przestrzegać wymogów odnośnie przechowywania dokumentacji zgodnie z wymogami prawodawstwa;
 • Zaskarżać lub składać istniejące lub ewentualne pozwy;
 • Łagodzić reklamacje i żądania odnośnie świadczonych przez nas usług.

Twoje informacje osobowe zostaną usunięte, gdy odpadnie konieczność ich użytkowania dla wspomnianych powyżej celów. Jeśli z przyczyn technicznych nie będziemy mogli w całości usunąć jakiejś informacji z naszego systemu, to podejmiemy wszelkie możliwe kroki w celu zapobieżenia dalszej obróbce lub wykorzystaniu takich informacji.

 1. Przekazanie danych osobowych pomiędzy krajami

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane, być przechowywane lub poddawane obróbce w kraju, który przez Komisję Europejską nie jest rozpatrywany jako kraj, w którym zapewniony jest właściwy poziom ochrony informacji osobowych.

Uruchomiliśmy niezbędne narzędzia (na przykład zobowiązania kontraktowe) zgodnie z ustanowionymi wymogami prawnymi w celu zapewnienia należytej ochrony Twoich danych osobowych. W celu uzyskania informacji dodatkowych o podjętych środkach, proszę skontaktować się z nami pod podanym poniżej adresem.

 1. Zmiany w „Polityce prywatności”

Możesz poprosić nas o kopię niniejszej polityki prywatności, kontaktując się z nami pod podanym poniżej adresem. Możemy od czasu do czasu zmieniać lub uaktualniać politykę prywatności. Prosimy o regularne przeglądanie niniejszego dokumentu, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami i zmianami.

Powiadomimy cię o wszelkich zmianach w niniejszej polityce prywatności. Jeśli takie zmiany mogą wywrzeć istotny wpływ na charakter obróbki danych osobowych lub mieć duże znaczenie dla ciebie, powiadomimy cię o takich zmianach wcześniej, abyś miał(-a) możliwość skorzystania ze swoich praw (na przykład wycofania zgody na obróbkę twoich danych).

25 maja 2018 roku

 1. Dane kontaktowe

OneTwoTrip Travel Agency LLP jest organizacją, która jest odpowiedzialna za ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy.

Jeśli będą mieli państwo jakiekolwiek pytania, związane z daną „Polityką prywatności” lub ze świadczonymi usługami, prosimy skontaktować się z nami pod adresem:

support@onetwotrip.com

ONE TWO TRIP LLP
275 New North Road, Office 386, London, N1 7AA, United Kingdom

Możecie Państwo skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych osobowych pod adresem: support@onetwotrip.com (Uwaga dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych).

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2018 r.

Potwierdzamy gotowość do współpracy z państwem w celach sprawiedliwego uregulowania wszelkich skarg lub rozwiązania kwestii dotyczących poufności danych osobowych. Tym nie mniej, jeśli uważasz, że nie udało nam się  rozwiązać twojego problemu, to masz prawo do złożenia skargi do pełnomocnego organu ds. ochrony danych osobowych w kraju, którego jesteś rezydentem lub poprzez stronę internetową tej organizacji.