Zasady przewozu bagażu podręcznego

Pasażerom dozwolone jest zabranie ze sobą na pokład:

- odzieży wierzchniej, torebki, parasola

- prasy;

- opakowania z płynem (1 opakowanie na 1 pasażera), którego łączna objętość powinna być nie większa niż 1 l, maksymalna objętość jednego pojemnika z cieczą nie powinna być większa niż 100 ml.

Podczas przejścia przez kontrolę każdy pasażer powinien przedłożyć do kontroli przez skaner notebook, telefon i inne urządzenia techniczne, odzież wierzchnią i plastikowe opakowanie z płynami.

Norma bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego wynosi od 5 dо 10 kg. Przy tym do bagażu podręcznego nie wlicza się odzieży wierzchniej, notebooków,  aparatów fotograficznych i kamer video. Wielkość jednej jednostki bagażu podręcznego określana jest indywidualnie przez przewoźnika lotniczego.

Czego nie należy brać na pokład

Zabronione jest przewożenie zarówno w bagażu podręcznym, jak i w bagażu, następujących substancji i przedmiotów, stanowiących zagrożenie:

- substancji wybuchowych;

- broni;

- środków wybuchowych i przedmiotów nimi napełnionych;

- gazów sprężonych i skroplonych;

- substancji toksycznych;

- cieczy łatwopalnych;

- środków utleniających i nadtlenków organicznych;

- twardych substancji zapalających;

- substancji toksycznych i trujących;

- materiałów radioaktywnych;

- substancji żrących i korozyjnych.