Zmiana imienia lub nazwiska pasażera na bilecie

Zgodnie z zasadami sprzedaży biletów lotniczych na stronie OneTwoTrip.com, nazwisko i imię pasażera na bilecie elektronicznym nie mogą być zmienione. Bilety nie mogą być przekazywane innym osobom, ponieważ to domniemuje także zmianę imienia i nazwiska pasażera na wypisanym bilecie. 

Wszelka zmiana może doprowadzić do anulowania biletu, a zwrot środków będzie możliwy tylko zgodnie z zasadami zastosowania wybranej taryfy. 

Na wypisanym bilecie dopuszcza się istnienie nie więcej niż trzech błędów w napisaniu imienia i nazwiska pasażera, jeśli nie zmieniają one w pełni ich brzmienia i sensu. 

Różnice w transliteracji nie stanowią błędów krytycznych.