Możliwe przyczyny odmowy płatności kartą

Przed opłaceniem zamówienia na stronie OneTwoTrip.com proszę sprawdź, czy masz środki na swojej karcie.

Możliwe są także następujące przyczyny odmowy płatności kartą:

  • Pomyliłeś się przy wprowadzaniu numeru karty, terminu ważności, kodu CVV/CVC;
  • Twój bank ustanowił ograniczenia wysokości opłat dokonywanych w ciągu dnia;
  • Twój bank zabronił dokonywania płatności przez Internet lub transakcji MOTO;
  • Twój bank widzi dwa jednakowe wyksięgowania (za każdy bilet wyksięgowanie dokonywane jest jako oddzielna transakcja) i uważa tę operację za błędną. 
  • Istnieją ustawienia robota banku, ukierunkowane na wykrycie złodziejskich transakcji i dodanie IP do czarnej listy.

W przypadku zaistnienia problemów z opłaceniem zamówienia kartą należy zwrócić się do swojego banku pod numer wsparcia technicznego (zwykle całodobowego), wskazany na odwrotnej stronie twojej karty.