Utrata bagażu

Jeśli na lotnisku odkryłeś, że twój bagaż został zagubiony, to należy od razu zwrócić się do pracownika lotniska z działu Lost and Found w celu sporządzenia odpowiedniego dokumentu. 

Dokument ten będzie zawierał kod, składający się z pięciu liter (kod lotniska i kod linii lotniczej) i pięciu cyfr, na przykład, LONBA12345. Według danego kodu będziesz mógł później śledzić za swoim bagażem przy pomoc serwisu www.worldtracer.aero

Zgodnie z Konwencją Montrealską, „przy przewozie bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia ogranicza się do kwoty 1,131 SDR — specjalnych praw zapożyczenia w stosunku do każdego pasażera”. 

Za utratę bagażu uważa się uznanie przez przewoźnika jego utraty lub nieprzybycie bagażu pod wskazany adres w ciągu 21 dni. 

Bieżący kurs SDR można sprawdzić tutaj

Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za twoje niewygody w związku z utratą bagażu w ciągu pierwszych 21 dni, ale wiele z nich wypłaca jednorazowe odszkodowanie lub codzienną kwotę albo pokrywa twoje wydatki na przedmioty pierwszej potrzeby. 

Usilnie zalecamy zachowywanie wszystkich paragonów.