Dokumenty sprawozdawcze dla księgowości

Jeśli lecisz w delegację, to potwierdzenie opłacenia biletu lotniczego stanowi wyciąg z rachunku rozliczeniowego twojej karty. 

Zalecamy ci przy odprawie na lot przybić na potwierdzeniu dla pasażera pieczęć linii lotniczych (do dokumentów), a także zachować potwierdzenie dla pasażera i  kartę pokładową.